Ridecenter, Rytterager 1 (tidl. tysk hangar).............Webmaster: Dines Bogø


Rytterager er en del af Grundejerforeningen Skippergården (stiftet 7. december 1973)

Ridecenter på Rytterager 1 er nabo til "Skippergården". Detaljeret beskrevet i artiklerne


Artikel. Del 1 Artikel. Del 2 ... Dines Bogø ... Skippergården: Generelt ... Dines Bogø ... Sydamager: Generelt

Maj 1945. (Foto: Poul Petersen).


Juni 1971. (Foto: Dines Bogø).


Tysk hangar fra 1944. (Foto: Dines Bogø).

Senere "Maglebyhallen", der efter ejerskifte 2015 fortsætter som ridecenter "Kastaniegården".